Potek dela

S projektom smo v šolskem letu 2012/13  pričele članice tima Lidija Hafner, Marjeta Kavčič, Simona Podobnik ter socialna pedagoginja Li-An Kozmelj. V tem šolskem letu je imela vsaka od učiteljic v razredu vsaj enega učenca, ki je bil na kakršen koli način drugačen od ostalih. Takrat smo si zastavile raziskovalno vprašanje: Kako učence pripraviti in naučiti sprejemati drugačnost? Načrtno smo se lotile navajati učence na sprejemanje drugačnosti v vseh pogledih tako, da smo odkrivale močna področja učencev. To nam je lepo uspevalo, saj se je odnos med učenci izboljšal.

Drugačnost smo spoznavali preko pravljic, z igrami, ki spodbujajo učenčevo pozitivno samopodobo. Izvedle smo kar nekaj med razrednih srečanj, kjer so učenci med seboj sodelovali, se povezovali in ustvarjali ne glede na to, da so prihajali iz različnih oddelkov. Na to je pomembno vplivalo tudi sodelovanje s starši. Učence, ki so na nek način drugačni, smo sistematično vključevale tudi v širše okolje ( sodelovanje z učenci šole s prilagojenim programom OŠ Jela Janežiča, Varstveno delavnim centrom Škofja Loka, Centrom slepih, slabovidnih in starostnikov, Pediatrično kliniko).

Ugotovile smo, da učenci teoretično zelo dobro vedo, kaj je drugačnost, znajo jo prepoznati in že znajo ponuditi pomoč sošolcem, ki so drugačni.

Z varovanci VDC smo se igrali različne igre.

ŠOLSKO LETO 2013/ 1014

V šolskem letu 2013/14 se je v projekt vključila še vzgojiteljica Marjetka Benedik, ki je svojim načinom dela, s svojim pristopom in pogledom odlično prispevala k razvijanju projekta. V tem šolskem letu se je vsaka učiteljica soočala z novo skupino, zato smo imele veliko dela na področju spoznavanja, počutja učencev, z učenjem strpnosti in sprejemanjem različnosti, pripravljenostjo na sodelovanje v skupini, z izbiranjem pravilnega načina vedenja, z upoštevanjem dogovorov, graditvijo zaupanja med člani skupine učencev. Tudi v tem šolskem letu smo se trudile širiti projekt navzven. Navezale smo stik s POŠ Ledine, s POŠ Sv. Lenart. Spoznali smo delo v kombiniranem oddelku z manjšo skupino učencev.

slika22

Prijatelji iz POŠ Ledine so nas lepo sprejeli in nas popeljali po vasi.

slika33

Gospa Anica Plemelj nam bere iz njenega časopisa.

 

Članice tima smo se odločile, da bomo v naslednjem šolskem letu cilje še nadgradile. Pri posameznih učencih so se že pokazala močna področja, ki bi jih predstavili vrstnikom ostalih oddelkov oziroma 1. triadi. Zastavile smo si naslednja raziskovalna vprašanja: Kako se bodo učenci, ki so pokazali močna področja, znašli v novi skupini, kako jih bodo vrstniki sprejeli?

DSCF9726

Učenci iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino so nam predstavili pripomočke, ki jih  uporabljajo v vsakdanjem življenju in pri delu v šoli.

ŠOLSKO LETO 2014/ 2015

V šolskem letu 2014/15 se je v projekt vključila Andreja Hafner, učiteljica 4. razreda. V timu smo se odločile, da bomo vse članice tima sledile enakim ciljem (spodbujanje socialne vključenosti – na šoli, v okolje, med vrstniško učenje – močna področja, spodbujanje samo evalvacije). Skozi celo šolsko leto je  nastajala skupna mapa aktivnosti, v kateri so zbrane priprave na delo, delavnice, različne samoevalvacije, samorefleksije učencev, fotografije ter drugi prispevki. Članice skupine smo se redno srečevale na skupnih sestankih, kjer smo  analizirale dejavnosti, se dopolnjevale, oblikovale dejavnosti za vključevanje v širše okolje.

DSCF9656

Izkusili smo, kako je smučati s prilagojenimi smučmi. Pokazali so nam jih paraplegiki iz Društva paraplegikov Kranj.

ŠOLSKO LETO 2015/ 2016

Ker so v letošnjem šolskem letu v projekt vključeni tudi učenci 4. razredov, smo lahko uporabile med vrstniško učenje tudi po vertikali.

DSCF9510

Učenci 4. razreda so nam pomagali pripraviti prijetno prireditev pred božično novoletnimi prazniki za naše prijatelje iz VDC – ja.