ZAČUTIMO DRUGAČNOST

Je inovacijski projekt, ki ga izvajamo v v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo na osnovni šoli Škofja Loka-Mesto že od leta 2012.

Zavedamo se, da sta medsebojno spoštovanje in sodelovanje pogoj za uspešno delo. Ko učitelji in učenci naletimo na drugačnost, se pokaže, kakšna je naša spretnost, sprejeti jo.

»Če bomo otrokom poklonili svoj čas,
nas bodo doživljali kot osebe,
ki zanje skrbijo, katerim ni vseeno,
kako se počutijo, kaj doživljajo
in bodo tudi sami sposobni
skrbeti za druge.« (Zdenka Zalokar Divjak)

zacutimo-drugacnost-projekt-osskofja-loka-mestoPoklic učitelja je gotovo eden najlepših in najpomembnejših poklicev.
Vsak učitelj želi učinkovito izrabiti čas. Zavedamo se, da so naši učni načrti obsežni. Hkrati pa verjamemo v to, da je vedno moč najti nekaj dodatnih minut za vzgojo in vodenje učencev, za spodbujanje osebne rasti in razvoja učencev.
Kljub prenatrpanemu učnemu načrtu smo se odločile, da v svoje delo vnesemo tudi učenje odnosov, spodbujamo empatijo in privzagajmo pozitivne vrednote.

Učencem skušamo preko različnih dejavnosti pokazati, kako dragocena bitja so. Če bodo to razumeli, bodo lažje upoštevali načela kot so spoštovanje, sočutje, prijaznost, odgovornost, strpnost, vztrajnost,…

S pomočjo različnih pravljic, socialnih iger,.. jih učimo o pomenu prijateljstva, družine, povezanosti, kako pomembno je, da znamo sodelovati, si pomagati, se podpreti.

Odločile smo se, da bomo z mlajšimi učenci izvedle projekt, s katerim bomo z učenci načrtno vzgajale čut za soljudi in za potrebe drugih, drugačnih. Navajale jih bomo na strpnost drug do drugega ter na medsebojno spodbujanje in skupno iskanje rešitev.
V okviru projekta se povezujemo in sodelujemo s Centrom slepih, slabovidnih ter starostnikov, Varstveno delovnim centrom, Društvom upokojencev Škofja Loka, OŠ Jela Janežiča, Podružnično šolo Ledine in Pediatrično kliniko.
zacutimo-drugacnost-projekt-osskofja-loka-mesto-delavnicaS pripravo na obisk, z obiskom v različnih ustanovah, učence učimo tudi empatije. Dobra novica je, da empatija ni nekaj, s čimer se rodimo, ampak je sposobnost, ki se je naučimo. Zavedati pa se moramo, da mora učenec najprej prepoznati in priznati svoje občutke, da bo lahko stopil korak naprej, da bo pozoren na občutke drugega.
Ravno zmožnost, da se znamo vživeti v drugo osebo, je temelj vseh socialnih spretnosti in vseživljenjskih veščin.
Ni skrivnost, da so otroci, ki imajo občutek za druge in znajo pokazati empatijo, boljši v socialnih interakcijah, po navadi pa izstopajo tudi pri učnih dosežkih. Zagotovo imajo s temi spretnostmi boljše pogoje za vstop v odraslost.
Verjamemo in upamo, da se bodo naši učenci vračali k nam in nam te teze potrdili. Pa smo zopet na začetku, da je šola učenje.